צופה ומנהיג חלק ב'

צופה ומנהיג חלק ב'


בצופה ומנהיג חלק ב מובאים סיכומי שיחות ושיעורים של הרב ממועדים וממקומות שונים. השיחות מפורסמות לראשונה באתר הזכרון. ובהמשך יובאו לדפוס בעז"ה. למעונינים ניתן להרשם לקבלת עדכון על שיחות חדשות.